lemse
Jacob Lemming

Kort resumé
Med baggrund i min uddannelse som Civilingeniør med en ph.d. indenfor praktisk anvendt matematisk modellering og økonomiske analyser til risikostyring og investeringsbeslutninger i det nordiske liberaliserede el-marked, så søger jeg i dag nye udfordringer. Nye udfordringer i undervisningssektoren, hvor jeg i et større omfang både kan anvende og videreudvikle mine personlige kompetencer. Jeg både elsker at formidler min interesse for matematisk modellering og befinde mig i et job, hvor jeg kan hjælpe andre og se, at jeg gør en forskel både for kollegaer og kunders livskvalitet og arbejdsglæde. Jeg har endvidere interesser for analyser af personlighed, matematik, computere og økonomi. Interesser der alle kræver brug af min analytiske og strukturerede tilgang til arbejdsopgaver.

Udannelse og erhvervserfaringer (kronologisk)

 

Uddannelse Sted Årstal
Ph.d. RISØ/DTU 2000-2004
Civilingeniør DTU 1994-2000
Matematisk student Nørre Gymnasium 1991-1994

 

Ansættelsessteder Titel Årstal
VUC Hillerød MAT-C underviser 2011 (Jan-)
Niels Brock MAT-B underviser 2010 (Nov-Dec)2011 (Juli-Aug)
FIH Erhvervsbank Microsoft System Udvikler 2007-2010
Datakomm Projekt administrator 2006
IMM/DTU Post. doc. 2005
IMM/DTU HjælpelærerFinansiel optimering 2005
Farmaceutisk højskole Hjælpelærer statistik 1999
Forskningscenter RISØ Studie job som analytiker 1997-1999
Gladsaxe teater Studie job Overkontrollør 1992-1997
Stillingsbetegnelse og ansættelsessteder

Matematik underviser på Niels-Brock: I denne periode underviste jeg med succes et Mat-B turbohold på Niels Brock. Jobbet gav mig pædagogisk udvikling og bekræftede mig i at min kommende fremtidige erhvervskarriere skal indeholde mere kontakt med mennesker end med computere selvom jeg også nyder at udvikle mig indenfor det tekniske felt.

 

Systemudvikler i FIH Erhvervsbank: I perioden (1.1.2007 - 2.9.2010) var jeg ansat i FIH Erhvervsbank som finansiel udvikler. I dette job gik jeg fra at kende Excel som et regneark uden VBA programmeringskompetencer til at blive en VBA ekspert i banken, da med stor succes lavede support på Excel modeller i huset. Dette job har været meget givende for mig, da både mine sociale og faglige færdigheder skulle optrænes. Da min ph.d. afhandling manglede at blive forsvaret i 2003, skulle jeg først genopfriske mine faglige færdigheder til det ph.d. forsvar, som senere kom til at foregå på DTU 15.12.2004.

(For referencer kan Jesper Jessen i FIH kontaktes)

 

Post doc. IMM (Institut for Matematisk Modellering): Min gamle vejleder på IMM, DTU troede trods det alvorlige færdselsuheld på mig og ansatte mig derfor i 7 måneder som post. doc. på instituttet (1/5 2005 – 1/12 2005), hvor jeg fik genoptrænet min analyse og programmering ved et 3-dimensionalt pakningsproblem og ikke mindst mine sociale kompetencer ved at være hjælpelærer i faget ”Finansiel optimering”.

(For referencer kan Adjunkt Kourosh Marjani Rasmussen kontaktes)

 

Konsulent hos Elkraft System: Foråret 2002 holdt jeg en kort pause fra min ph.d. og var i denne periode udlånt til Elkraft system for at hjælpe med udarbejdelsen af en rapport omkring kraftværkernes investeringsbeslutninger i et kommende liberaliseret elektricitets marked centreret omkring handel på den Nordiske el-børs NordPool.

 

Kontrollør på teater:

Under min udannelse havde jeg fritidsjob som kontroller og senere ”over” kontrollør på Gladsaxe Teater (1993-1999). Dette job var forfriskende anderledes fra de til tider lidt for mange lidt ”tørre” teoretiske matematiske bøger på DTU.

Uddybende beskrivelse af uddannelsesforløb

Ph.d. (RISØ/DTU):

Jeg har på forskningscenter RISØ opnået ph.d. graden ved at uarbejde en afhandling sponsoreret af Nordisk Ministerråd med titlen ”Investments in a liberalized electricity market”. Afhandlingen blev udformet i perioden august 2000 til december 2003. Officielt var jeg tilknyttet vejleder på DTU men fysisk var jeg baseret i Afdelingen for Systemanalyse på Forskningscenter RISØ. Ph.d. afhandlingen omhandlede investeringsbeslutninger og risikostyringsværktøjer i et liberaliseret el-marked. Under Ph.d. forløbet deltog jeg blandt andet i kurserne ”Finansiel Risikostyring”, ”Continuous time finance” og ”Monte Carlo Simulation”.

 

Civil Ingeniør (DTU):

Jeg er uddannet civilingeniør på Danmarks Tekniske Universitet fra september 1994 til juni 2000. Mit speciale blev skrevet på IMM i samarbejde med Den Danske Bank og fik titlen: ”Dynamic models for portfolio management”. De sociale aspekter fik jeg endvidere stimuleret via et ½ år som udvekslingsstuderende i Adelaide Australien (efteråret 1998), hvor jeg skulle vende mig til at modtage undervisning og køre et privatliv på engelsk. Samtidig havde jeg relevante fag for min ingeniør udannelse som statistik, statistisk forsøgsplanlægning og mikroøkonomi.

 

Student: Matematisk student fra Nørre G gymnasium (1991-1994). Under gymnasium opholdet havde jeg studie job (1991-1992) som flaskedreng i en IRMA i Lyngby og kontrollør på Gladsaxe teater (1993-1994).

Andre personlige oplysninger

Jeg er født 4/3 1975 og har siden 24/7 2004 været gift med Marianne Lemming. Sammen har vi sønnerne Lucas Lemming, som blev født 2/10 2005 og Villas Lemming, der blev født 24/09 2008.

Mine fritidsinteresser er i skrivende stund følgende:

  1. Min hustru og mine 2 dejlige drenge
  2. Diverse former for selvudvikling
  3. Hyggeligt samvær med venner
  4. Styrketræning og konditionstræning
  5. Skrive og læse bøger
Sprogkundskaber

Sprog Niveau
Dansk Flydende både mundtligt og skriftligt
Engelsk Flydende både mundtligt og skriftligt
Norsk Kan tale forstå sproget over middel
Svensk Kan tale forstå sproget på et middel niveau
Tysk 5 års skole undervisning i folkeskole og gymnasium

IT-Kendskab

Kendskab til MS Office-pakken herunder særligt Word, Excel (VBA), Power Point på Daglig bruger niveau.
Kendskab til tegneprogrammet Visio på alm. Bruger niveau.
Kendskab til VBA, C (begge funktionel programmering) på daglig bruger niveau.
Kendskab til C# på begynder niveau.
Kendskab til GAMS, Matlab og Latex på alm. bruger niveau.